Nalle s.r.o.


Komplexné účtovnícke služby, daňové poradenstvo, zakladanie spoločnostíLOADING

DAŇOVÉ PORADENSTVO

Dokážeme vypracovať na mieru šitú optimalizáciu daní pre občanov, fyzické osoby - živnostníkov, právnické osoby - spoločnosti. Osobné, telefonické a online konzultácie, proaktívne odporúčania pre minimalizáciu daní, riešenie otázok ohľadom zdaňovania hospodárskej činnosti, zastupovanie klienta počas daňovej kontroly a ďalšie:
  • daňové a účtovné poradenstvo
  • konzultácie s klientom (mandantom) týkajúce sa priebežných zmien v jednotlivých zákonoch a ich možný dopad na ním vykonávanú činnosť, ako aj iné účtovné poradenstvo potrebné na bezproblémové vykonávanie jeho činnosti z hľadiska daňových a účtovných zákonov
  • asistencia pri riešení odborných účtovných problémov
  • dohľad nad účtovníctvom klienta (mandanta)
  • pravidelné kontroly účtovných dokumentov a postupov účtovania
  • obchodné poradenstvo
  • personálne poradenstvo